05/05/2021
Counterdrone

Inzetten van speaker drone door Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord in samenwerking met de Politie en Drone Flight Company.

De test had als doel om samen met Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord en de Politie te testen in hoeverre het inzetten van een speakerdrone een effectieve manier is om mensen te waarschuwen voor een situatie waar aandacht nodig is.